meningitis

Meningitis

Hersenvliesontsteking of meningitis is een ontsteking van de beschermende membranen die rond de hersenen en het ruggenmerg liggen: de hersenvliezen of meningen. De oorzaak van de ontsteking is meestal een infectie met een virus, een bacterie of (zelden) een parasiet. Maar ook een schimmelinfectie kan een ontsteking veroorzaken.

De ziekte staat ook bekend onder naam nekkramp, naar het meest typische symptoom.

De ernst van de ziekte is afhankelijk van de oorzaak. Virale meningitis is de meest voorkomende vorm en geneest meestal spontaan. Bacteriële hersenvliesontsteking is een ernstige vorm die dodelijk kan aflopen. Het is dan ook van het grootste belang de ziekte tijdig te herkennen en te behandelen. Het is niet mogelijk om een onderscheid te maken tussen de verschillende vormen op basis van de symptomen.

Virale meningitis treft jaarlijks ongeveer 10 op 100.000 mensen. 70% van de gevallen zijn kinderen jonger dan 5 jaar of mensen ouder dan 60 jaar.

Bacteriële meningitis treft in onze contreien ongeveer 3 op 100.000 personen per jaar. In sommige landen kunnen echter echte epidemieën optreden waar een dokter weinig invloed meer op heeft. In Sub-Saharisch Afrika treedt elk jaar tussen december en juni een meningococcus epidemie op met tot 800 gevallen per 100.000 mensen.

Medicijnen

Volgende pagina: Hersenvliezen